Voor iedere module is door CDFD een voorbeeldcasus gemaakt. Iedere casus bestaat uit een casustekst en een aantal examenvragen.

Sommige casussen bevatten bijlagen.

In elke voorbeeldcasus wordt op de laatste bladzijde(s) de toetsterm, het juiste antwoord en feedback op het juiste antwoord gegeven.

 

De voorbeeldcasussen benaderen de wijze waarop de examenvragen in het digitale examen worden gepresenteerd en kunnen in lay-out afwijken.

Om examenkandidaten, examen- en opleidingsinstituten te ondersteunen in een goede voorbereiding is ook een kandidaatbrochure samengesteld.

 

Deze brochure legt de examenkandidaat uit wat hij of zij op het examen kan verwachten.

In de kandidaatsbrochure staat onder andere informatie over de samenstelling van het examen, de vraagvormen en de antwoordnotatie.